Belső auditor – Élelmiszeripar (IFS)

Leírás

IFS-Food: az élelmiszer-előállítás élelmiszer biztonsági szabványa, az IFS Food Stadard egy nemzetközi, tanúsítható élelmiszer-biztonsági követelményrendszer. Tanúsítványa igazolja, hogy a tanúsított szervezet teljesíti az élelmiszer-kereskedőláncok beszállítói követelményeit. Az IFS Food Standard az élelmiszerlánc minden olyan területén alkalmazható, ahol élelmiszereket dolgoznak fel, állítanak elő vagy tárolnak, függetlenül a vállalkozás méretétől. Ezt a szabványt a kiskereskedelmi saját márkás élelmiszer-termékeket beszállító vállalatok számára német intézmények és szervezetek alakították ki az EFSIS, a BRC, valamint az ISO 9001-es szabványok figyelembevételével. Elsősorban a német, esetlegesen francia érdekeltségű élelmiszer-kereskedelmi láncok jelölik meg követelményként az IFS szabvány előírásainak megfelelően működtetett élelmiszer-biztonsági irányítási rendszert.

Mi a képzés célja és mik az előnyei?

A résztvevő a képzés után
- képes lesz az IFS szabvány szerinti dokumentált rendszer kidolgozására és képes lesz annak bevezetésében részt venni,
- megfelelő képzettséget szerez az IFS szabvány belső, cégcsoportos és beszállítói auditálására,
- képes lesz a munkahelyén az IFS szerinti élelmiszer-biztonsági rendszert auditálni,
- képes lesz elősegíteni a munkahelyén a szabvány követelményeinek teljesítését és ebben másokat is támogatni.

A résztvevő a képzés során
- megérti a szabvány követelményeit,
- a követelményeket kapcsolni tudja a saját munkahelyének termékeihez, szolgáltatásaihoz és folyamataihoz,
- megfelelő ismereteket és gyakorlatot szerez a belső rendszerauditok végrehajtásában.

Kiknek hasznos ez a képzés?

Cégek
- amelyek IFS tanúsítvánnyal rendelkeznek, vagy ilyen tanúsítványt kívánnak szerezni.

Munkatársak, akiknek feladata
- az élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos,
- az IFS auditálása,bevezetése, működtetése, folyamatos fejlesztése.

Tartalom

Szabványismeret
Az IFS háttere, története, előnyei
KO fogalma, jelentősége, KO követelmények, a "Major" fogalma
Az IFS szabvány követelményei
A felső vezetőség felelőssége
Szervezeti politika/szervezeti alapelvek)
Szervezeti felépítés
Vevőközpontúság
Vezetőségi átvizsgálás
Minőségirányítási és élelmiszer-biztonsági irányítási rendszer
A dokumentálás követelményei
A feljegyzések kezelése
HACCP rendszer
Erőforrások kezelése
Személyi higiénia
Védőruházat a dolgozók, alvállalkozók és látogatók számára
Fertőző betegségekkel kapcsolatos szabályozás
Képzés és eligazítás
A higiénia biztosításának eszközei, személyi higiéniával kapcsolatos eszközök, szociális létesítmények
A tervezési és gyártási folyamat
A szerződések egyeztetése
Termékspecifikációk és receptúrák
Termékfejlesztés/termék módosítás/a gyártási folyamatok módosítása
Beszerzés
Termékek csomagolása
A telephely kiválasztása
Külső környezet
Üzemelrendezés, áramlási útvonalak
A termelési és tárolási területek építészeti követelményei
Takarítás és fertőtlenítés
Hulladékkezelés
Idegen tárgyakkal, fémmel, törött üveggel, fával kapcsolatos kockázatok
Kártevő monitorozás/Kártevők elleni védekezés
Anyagátvétel, tárolás
Szállítás
Karbantartás és javítás
Berendezések
Nyomonkövethetőség (GMO, allergén stb.)
Genetikailag módosított szervezetek (GMO-k)
Allergének, különleges gyártási feltételek .
Mérés, elemzés, fejlesztés
Belső auditok
Üzemi és telephely bejárások
A folyamatok validálása és szabályozása
A mérő és figyelő eszközök kalibrálása, beállítása és ellenőrzése
Mennyiségi ellenőrzés (mennyiségi ellenőrzés, töltés mennyiségek)
Termékek elemzése
A termékek zárolása, visszatartása és kiadása
Hatósági kifogások és vevői reklamációk kezelése
Incidensek kezelése, forgalomból történő kivonás, termékvisszahívás
A nemmegfelelőségek és a nemmegfelelő termékek kezelése
Helyesbítő tevékenység
Az élelmiszer védelme és külső ellenőrzések
A védelem értékelése
A telephely biztonsága
Személyi és látogatói biztonság
Külső ellenőrzések
A tanúsítás folyamata
Auditok típusai
Az audit hatásköre (alkalmazási terület)
A tanúsítási eljárás
A tanúsítvány odaítélése
Az auditjelentés nyilvánosságra hozatala és tárolása
Kiegészítő intézkedés
Fellebbezési és reklamációs eljárás
Tulajdonjog és az IFS Food logó használata
A szabvány felülvizsgálata
IFS Feddhetetlenségi Program
Gyakorlati példák az egyes fejezetekhez

Auditálás ISO 19011:2018 szerint
Főbb változások a korábbi szabványkiadáshoz képest
Audit fogalmak
Auditok típusai
Az auditálás alapelvei
Az auditprogram
Az audit tervezése és végrehajtása
A szervezet környezetének auditálása
A vezetői szerepvállalás és elkötelezettség auditálása
A kockázatok és lehetőségek auditálása
Virtuális tevékenységek auditálása
Jelentéskészítés és az audit megállapítások lezárása
Az auditorok felkészültsége és értékelése
Az auditorok viselkedésének szabályai
A folyamatok és az irányítási rendszer eredményessége
Az IFS auditok sajátosságai
Az auditálás hatékonyságának növelése
Képzési és bevezetési támogatás a BERTING-től

Esetpéldák feldolgozása, egyéni és csoportmunka, prezentációk, közös megbeszélések, auditálási gyakorlat, tapasztalatcsere

Vizsga

Részvételi feltételek
A részvétel nincs előzetes végzettséghez kötve.

Vizsga
A képzés végen írásbeli vizsga van.

Tanúsítvány
A vizsgafeltételeket teljesítők regisztrált „Belső auditor (IFS v6.1, ISO 19011:2018)” tanúsítványt kapnak.

Ajánlott kapcsolódó képzések
BRC Issue 7 szabványismertető, BRC Issue 7 belső auditor, IFS v6.1 szabványismertető

Részvételi díj:
59 900 Ft + ÁFA / fő
Általános Képzési Feltételek
Jelentkezési lap
Helyszínek és időpontok:
Veszprém
2020.01.20-21.
Békéscsaba
2020.03.19-20.
Szekszárd
2020.03.19-20.
Salgótarján
2020.03.19-20.
Zalaegerszeg
2020.03.19-20.
Győr
2020.03.19-20.
Esztergom
2020.03.19-20.
Debrecen
2020.03.19-20.
Dunaújváros
2020.03.19-20.
Eger
2020.03.19-20.
Nyíregyháza
2020.04.02-03.
Miskolc
2020.04.29-30.
Tatabánya
2020.05.19-20.
Kaposvár
2020.06.18-19.
Szombathely
2020.07.01-02.
Szolnok
2020.08.27-28.
Sopron
2020.09.15-16.
Székesfehérvár
2020.10.14-15.
Pécs
2020.11.04-05.
Budapest
2020.11.12-13.
Kecskemét
2020.12.02-03.
Szeged
2020.12.10-11.
Általános Képzési Feltételek
Jelentkezési lap

Kedves Látogatónk! Weboldalunk sütiket használ. Részletek.